Атиџе од Овче Поле

„Патот на Атиџе“ е работниот наслов на биографијата на прекрасната Атиџе Муратова.

Книгата е во процес на подготовка, а сите средства од продажбите ќе бидат наменети за Атиџе.

Сите заинтересирани за соработката на м-р Никола Ристевски, продукцијата „Аристон“, интернет страницата www.OVCEPOLE.mk и Атиџе Муратова во следниот период на оваа интернет адреса ќе можат да се информираат
ЗА ОВЧЕПОЛСКИТЕ РАБОТИ.

Покровител на книгата за Атиџе е Општина Лозово.